Νυχτερινό Τιμολόγιο ΔΕΗ Περιόδου 2016 – 2017

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση Γ1Ν με τμηματικό ωράριο ότι θα αρχίσει να ισχύει για την χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως και την 30η Απριλίου 2017. Συγκεκριμένα: Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι…