Υπηρεσίες


Όλες οι υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως κάθε είδους πρόβλημα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε και ερχόμαστε άμεσα στον χώρο σας.

Εγκαταστάσεις

Η επιχείριση μας αναλαμβάνει παντός είδους εγκαταστάσεις φωτισμού ή κίνησης, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, σε εργοστάσια, οικίες, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία. Σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

Αυτοματισμοί

Κατασκευάζουμε πίνακες αυτοματισμού και διαχειριζόμαστε κάθε είδους πρόβλημα σχετικά με τους αυτοματισμούς σε πίνακες, μηχανήματα, αντλίες, λεβητοστάσια, έξυπνα σπίτια.

Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε εργοστάσια, κτίρια, πολυκατοικίες, ιατρεία, πλυντήρια αυτοκινήτων. Επίσης επισκευάζουμε πίνακες και οικιακές συσκευές.

Συστήματα Ασφαλείας

Η επιχείριση μας αναλαμβάνει αξιόπιστα και οικονομικά τη μελέτη, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε κάθε χώρο, η οποία περιλαμβάνει συναγερμούς, κάμερες, πυρανίχνευση και έλεγχο πρόσβασης.Άλλες Υπηρεσίες

Εκδίδουμε πιστοποιητικά (Υ.Δ.Ε.) για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μελέτες φωτισμού, δίκτυα υπολογιστών, θυροτηλέφωνο, και θυροτηλεοράσεις.