Τιμές

Προσφορές


Επίσκεψη στον χώρο σας

Απο:
20Ανα ωρα
  • Ερχόμαστε στον χώρο σας για οποιαδήποτε βλάβη. Η τιμή ισχύει για εργάσιμες ημέρες για τα Νότια Προάστια και δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Κλεισε ραντεβου

Χορήγηση Πιστοποιητικού ΔΕΔΔΗΕ

Από:
100
  • Έλεγχος εγκατάστασης και χορήγηση πιστοποιητικού για ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Κλεισε ραντεβου


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσοτέρες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές:

2109646759

6942983647Δείτε όλες τις υπηρεσίες μας που προσφέρουμε:


Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικιακές εγ
καταστάσεις, εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων, ανακαινίσεις, πλυντήρια αυτοκινήτων και δομημένες καλωδιώσεις.

Αυτοματισμοί

Κατασκευή πινάκων αυτοματισμού, επισκευή πινάκων αυτοματισμού, αυτονομίες για λεβητοστάσια, αυτοματισμοί αντλιών και έξυπνα σπίτια.

Συντήρηση

Βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, βλάβες πινάκων, συντήρηση κτιρίων, επισκευή οικιακών συσκευών και αλλαγή πινάκων

Συστήματα Ασφαλείας

Συναγερμοί, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctv), πυρανίχνευση, έλεγχος πρόσβασης (access control) και σύνδεση με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων

Άλλες Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ – υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, πρωτόκολλο ελέγχου εγκατάστασης, υπολογισμός διόρθωσης συντελεστή ισχύος (cos φ), μελέτες φωτισμού, δίκτυα υπολογιστών, και τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση θυροτηλεφώνου – θυροτηλεόρασης